Úvodní informace

Pražský hrad dnes vnímáme jako místo nabité duchovní i světskou symbolikou, jako místo, kde sídlily všechny české církevní i světské mocenské instituce a jako místo, kde se odehrávaly rozhodující momenty naší historie. Archeologický a stavebně historický průzkum odpovídá na naši potřebu představit si minulé děje, osobnosti a instituce v konkrétním prostředí. Výzkum, který má na Pražském hradě mimořádně dlouho tradici, která sahá hluboko až do poloviny 19. století, přináší stále nové a nové informace a díky novým technologiím i nové možnosti nejen jejich zpracování, ale i způsobu, jak jeho výsledky prezentovat co nejširší veřejnosti.

Počátky archeologického a stavebně historického výzkumu Pražského hradu můžeme spojit především s potřebou dokončit stavbu gotické katedrály sv. Víta. Velmi podrobná dokumentace je dochována především v záznamech architektů Josefa Mockera a Kamila Hilberta, kteří většinu objevů učinili již v období do počátku 1. světové války. Velkou změnu přinesl vznik nové Československé republiky, součástí jejíhož formování se výzkum a průzkum Hradu stal. Průzkumy a archeologické výzkumy byly v první polovině 20. let vedeny především stavitelem a znalcem hradní architektury Karlem Fialou, od roku 1925 pak byla archeologická část výzkumu svěřena Archeologickému ústavu, jehož pracoviště zde působí nepřetržitě již více než devadesát let.

Získané informace vydávají pravidelně na mnoho odborných článků a knih. Nejlépe se ale historická architektura pozoruje, vnímá a chápe na rekonstrukčních modelech. Pro potřeby pochopení hradní architektury jsme vytvořili rekonstrukci původního georeliéfu a na ni pak osadili nejstarší známé stavby, rekonstrukce jejich podoby také prochází důkladnými revizemi. Jednotlivé památky i jejich prostorové a časové souvislosti můžete studovat na naší webové stránce, kterou budeme postupně doplňovat o nové poznatky.

Partneři a podporovatelé projektu

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i. | Letenská 4, 118 01 Praha 1 | IČ: 67985912, DIČ: CZ67985912
O projektu | Licenční podmínky